Prishöjning på golvplattor

2021-02-04

Tyvärr har Swisstraxs fabrik i Frankrike nu meddelat att från 1 mars väntar prisökningar med ca 10% pga stigande efterfrågan på Polypropylen (PP) som man normalt gör golvplattor av. Swisstrax och alla andra tillverkare använder i stort sett detta, vissa har återvunnen PP men troligen inte för mer färgglada kulörer, utan mest för svart och någon grå färg.  

Anledningen till prisökningar är att Kinesiska företag köper upp stora volymer i Europa sedan en tid av t.ex. Total och Exxon för sina egna behov. 

Står ni därför i begrepp att köpa Swisstrax golvplattor är det läge att lägga beställning innan ca 22 februari så att det hinner lämna fabriken före 1 mars, i fall att det inte finns på lager här i Sverige. 

Det är högst troligt att priserna här i Sverige också blir ca 10% högre från 1 mars på alla nybeställningar.